Skip to main content
Icon of a Phone

DØGNVAGT
+45 2913 1133

Urne til bisættelse

I Danmark er det en lovpligtig praksis, at den afdøde skal ligge i en kiste under begravelsesceremonien. Efterfølgende, hvis der er valgt kremering, skal asken placeres i en urne. Vi tilbyder vejledning gennem hele processen og hjælper dig med at træffe de rette valg i forbindelse med urnen til bisættelsen. Herunder finder du et lille udvalg af vores urner. Udvalget er dog meget større og vi rådgiver og vejleder dig gerne.

Hvordan vælger jeg en urne til bisættelsen?

Når døden er indtruffet, skal der træffes en række forskellige valg. Hvordan skal begravelsen foregå? Dette baseres ofte på den afdødes eller de pårørendes ønsker. En mulighed er kremering og efterfølgende urnenedsættelse på en kirkegård, på en privat grund eller askespredning over havet. Vælges kremering og urnenedsættelse skal man også have valgt en urne.

Der findes ingen specifikke lovkrav til urnens udseende eller materiale. Vi kontakter dog altid det lokale kirkegårdskontor for at få oplysninger om reglerne for urner lavet af metal, plastik eller andet langsomt nedbrydeligt materiale.

Forslellige urner

I dag er de mest almindelige urner, ø-urner, som er lavet af biomaterialer og dermed både er miljøvenlige og bæredygtige. Ø-urnerne kan være lavet af pap, papir, træ, bambus, bark, uld osv. Det er selvfølgelig også stadig muligt at få en urne, fremstille at egetræ eller metal. 

Urnerne fås i et utal af forskellige størrelser og farver. Som tidligere nævnt er der ikke deciderede regler for udseende på urne. Derfor er det også tilladt at give urnen et personligt præg. Dette kan være en sidste hilsen, en personlig tegning eller andet som passer til afdøde. 

Askespredning eller urnenedsættelse

Når ceremonien er overstået, køres kisten til krematoriet. Efter kremeringen lægges asken i den valgte urne og er derefter klar til nedsættelse på en urnegravplads eller på de ukendtes grav. Det er også blevet muligt at få urnen nedsat i skoven. Kontakt os for at høre nærmere herom.

Askespredning over havet er en anden mulighed. Dette kræver, at afdøde har udfyldt og underskrevet en blanket fra Borger.dk, medmindre det er utvetydigt, at det var afdødes udtrykkelige ønske.
Asken skal spredes over åbent vand, som havet, større bugter eller fjorde. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø eller nedsænke urnen i havet.