Skip to main content
Icon of a Phone

DØGNVAGT
+45 2913 1133

Dødsattest
Dødsattesten er beviset på, at en person er død. Den er forudsætningen for at kunne begrave, brænde eller føre afdøde ud af landet.

Det første, du som pårørende skal gøre, er at kontakte en læge. Afhængig af hvor døden er indtrådt, kan det være egen læge, vagtlægen eller hospitalslægen. Lægen foretager et ligsyn, hvor dødstegn iagttages og dødsårsagen fastslås, og skriver på den baggrund en dødsattest. På dødsattesten står afdødes navn, personnummer, adresse, dødsårsag og det sted og tidspunkt, døden indtraf.

Dødsattesten udleveres til den, der skal stå for begravelsen og en kopi sendes til Sundhedsstyrelsen, der registrerer dødsfaldet i dødsårsagsregistret. En dødsattest skal altid forefindes, eller må en bedemand ikke flytte/overføre en afdød.

Overvejelser ved valg af bedemand
Du kan vælge selv at stå for begravelsen, eller du kan aftale med bedemanden, at I deles om opgaverne. Bedemandens opgaver kan deles op i kerneydelser og andre ydelser.

Bedemandens kerneydelser
Det er almindeligt at lade bedemanden stå for:

 • Levering af kisten
 • Levering af evt. ligtøj
 • At lægge afdøde i kisten og klæde afdøde på
 • Rustvognskørsel
 • Levering af urnen
 • Transport af urne til krematorium

Ellers aftalt med bedemanden hvad deres opgave er, og hvad i evt. selv vil klare.

Øvrige ydelser
Af andre ydelser, kan bedemanden stå for at:

 • Indrykke dødsannonce
 • Bestille og levere blomster
 • Bestille og levere kranse og dekorationer
 • Trykke salmehæfter
 • Bestille solister, hvis du ønsker et særligt musikarrangement ved ceremonien
 • Reservere gravsted og bestille gravning
 • Reservere kapelsal
 • Stå for modtagelse på kirkegård eller krematorium
 • Bestille og levere gravsten og inskription
 • Udfylde og indlevere dødsanmeldelse og andre offentlige dokumenter
 • Ansøge om begravelseshjælp
 • Henvise til præst eller anden ceremoniholder

Få aftalen på skrift
Det er altid en god ide at få et detaljeret tilbud eller overslag på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der egentlig var aftalt. Læs også altid tilbuddet grundigt igennem ved modtagelsen, så du kan få rettet evt. fejl eller misforståelser. Hvis der senere opstår en strid om aftalen, kan den indbringes for Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Få altid en aftale seddel med priser skrevet på, så er der ikke noget og komme itvivl om.

Begravelse eller bisættelse?
Du skal tage stilling til, om afdøde skal begraves eller bisættes. Ved en begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og sænket ned i jorden på kirkegården. Ved en bisættelse bliver afdøde lagt i kiste og kremeret på et krematorium, hvorefter asken samles i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården.

Når det er på plads om afdøde skal begraves eller bisættes, skal du derefter beslutte, hvordan det skal forgå. Skal en præst medvirke ved en kirkelig højtidelighed, eller skal det være noget helt andet? Fx en borgerlig begravelse eller privat nedsættelse af en urne. Borgerlig bisættelse afholdes normalt af bedemanden, men familien må også gerne selv.


Flere typer af gravsteder

 • Kistegravsted
 • Urnegravsted
 • Urnegravsted i fællesgrav
 • Askefællesgrav eller de ukendtes grav


Tilskud til begravelsen

Alle kan søge om begravelses hjælp via kommunen (udbetaling Danmark), dette er dog formue bestemt, og afgøres at udbetaling Danmark når skifteretten er færdig med og behandle boet. Bedemanden kan være behjælpeligt med og søge dette.

Produkter

Priser

Praktisk info